REPRODUKCJE

(wykonujemy bez zmian, retuszu, modyfikacji lub z naprawianiem )

Skanowanie dokumentów

do jpg - 2 zł/strona
do PDF - 3 zł/strona

Skanowanie zdjęć
do wersji elektronicznej bez naprawiania

300 dpi - 5 zł/sztuka + CD 2 zł
wyższa rozdzielczość - 10 zł/sztuka

Skanowanie małych zdjęć legitymacyjnych

do wersji elektronicznej bez naprawiania
(+ dodatkowy wydruk)

  Wersja elektroniczna - 5 zł/sztuka
(+ wydruk legitymacyjny 2,50 zł/sztuka, minimum 2 sztuki)

ODBITKI REPRODUKCJI
(bez naprawiania)

9x13 - 7 zł następna sztuka 2 zł

10x15 - 8 zł następna sztuka 3 zł

13x18 - 9 zł następna sztuka 4 zł

15x21 - 10 zł następna sztuka 5 zł

18x24 - 15 zł następna sztuka 10 zł

20x30 - 20 zł następna sztuka10 zł

format niestandardowy - cenę ustalamy indywidualnie

NAPRAWIANIE ZDJĘĆ

- 60 zł za 1 godzinę pracy