REPRODUKCJE

(wykonujemy bez zmian, retuszu, modyfikacji lub z naprawianiem )

Skanowanie dokumentów

do jpg - 2,5 zł/strona
do PDF - 3,5 zł/strona

Skanowanie zdjęć
do wersji elektronicznej bez naprawiania

300 dpi - 5 zł/sztuka
wyższa rozdzielczość - 10 zł/sztuka

Skanowanie małych zdjęć legitymacyjnych

do wersji elektronicznej bez naprawiania
(+ dodatkowy wydruk)

wydruk legitymacyjny 4 sztuki - 20 zł

ODBITKI REPRODUKCJI
(bez naprawiania)

9x13 - 9 zł następna sztuka 3 zł

10x15 - 10 zł następna sztuka 4 zł 

13x18 - 12 zł następna sztuka 5 zł 

15x21 - 15 zł następna sztuka 6 zł 

18x24 - 18 zł następna sztuka 10 zł 

20x30 - 23 zł następna sztuka10 zł 

format niestandardowy - cenę ustalamy indywidualnie

NAPRAWIANIE ZDJĘĆ

- 60 zł za 1 godzinę pracy

KOLOROWANIE ZDJĘĆ CZARNO-BIAŁYCH

- 50 zł za jedną osobę